Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Gol kommune

Gol kommune sitt høyringssvar - framlegg til endringar av ny generell del læreplanverket for grunnopplæringa

Dato: 02.06.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg