Høringssvar fra Anonym_H2542076_616801

En faktabasert skole

Dato: 19.04.2017

Svartype: Med merknad

Den norske skolen har de siste 40 år vært stekt påvirket av sosialisme, verdikulturrelativisme og motstand mot kristendommen. Samfunnsfag og historiefag har vært sterkt farget av ovennevnte ismer og fremmer hat og kritikk mot egen kultur og historie, mens andre kulturer og religioner, først og fremst islam, har blitt skjermet. I skolebøkene har det blitt fremstilt som at den hvite mann er opphavet til all fattigdom og krig i land i Afrika og Midt-Østen, mens fokuset på dysfunksjonelle kulturer og islam som undertrykkende og ikke fremskritittsbærende ikke blir nevnt og tonet ned. Arabisk og islamsk imperialisme og utstrakt slavehandel har vært dominerende siden Muhammeds tid og dette bør fremgå av lærebøkene. Det faktum at nordafrikanske land tok hundre tusener av europeiske slaver ved hjelp av sjørøveri og landgang, bl.a. på Island, så sent som på 1800-tallet, står det ingen ting om i norske skolebøker. Jeg har inntrykk av at dårlige og onde sider av muslimsk kultur blir fortiet og dysset ned, mens vestlig kultur blir fremstilt i et negativt lys og bidrar til selvhat og skyldkompleks blant mennesker av europeisk avstamning. Skolen skal lære elevene fakta og objektiv historiefremstilling og den skal ikke farges etter sittende regjeringers og læreres syn.

Norske lærere skal også holde sine politiske sympatier for seg selv, og ikke prøve å påvirke elevene. Det er en kjent sak at sosialistisk påvirkning fra grunnskole helt opp til universitetsnivå har preget den norske skole, og også lærerskoleutdanning og forskning. Alt undervisningsmateriell bør gjennomgås med dette for øye og lukes ut.

Klimaspørsmål har også inntatt skolen som en farsott og alle fag vinkles inn på dette, også språkfag som engelsk. Så lenge det ikke er bevist og så lenge forskere ikke er enige om årsaken til klimaforandringer, er det ikke skolens oppgave å ta "parti", men fremstille spørsmålet på en saklig måte der alle syn kommer frem. Dette spørsmålet hører inn under naturfag og ikke som en naturlig del i andre fag.

Til slutt vil jeg anmerke at mange rektorer i norsk skole lar sitt livssyn speile skolens valg ift f.eks.norske kulturelle tradisjoner som påske- og julefeiring. Norske tradisjoner er nærmest fraværende i den norske skolen, noe som er åndsfattig og snevert og respektløst både i forhold til foreldre og elever og ikke minst fremmedkulturelle elever som bør få muligheten til å lære og erfare om norsk kultur og tradisjoner.