Høringssvar fra Forandringsfabrikken stiftelse

SkoleProffene og Forandringsfabrikkens innspill til Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg