Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Forandringsfabrikken stiftelse

SkoleProffene og Forandringsfabrikkens innspill til Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Dato: 12.06.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg