Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Høgskolen i Østfold

Høringsuttalelse fra Høgskolen i Østfold

Dato: 12.06.2017
Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringsuttalelse.

Vedlegg