Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Førsteamanuensis Anne Birgitte Fyhn

Innspill til hvordan samiske tema er behandlet i høringsutkastet

Dato: 18.05.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg