Høringssvar fra Førsteamanuensis Anne Birgitte Fyhn

Innspill til hvordan samiske tema er behandlet i høringsutkastet

Dato: 18.05.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg