Høringssvar fra Gunn Imsen, professor em., NTNU

Når vi snakker om verdier i skolen

Dato: 10.06.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt noen kanskje litt uvanlige, men ikke desto mindre viktige kommentarer til utkastet (hvor det for øvrig er mye bra). Kommentarene er trykt som kronikk i Klassekampen i dag 10. juni. (Avisen har valgt en annen overskrift).

Mvh

Gunn Imsen,
professor emerita,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU

 

Vedlegg