Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Høringssvar fra Anonym_H2542076_444604

Dato: 30.05.2017
Svartype: Med merknad

Vi har gått gjennom høringsutkastet til overordnet del. Vi har drøftet og snakket oss gjennom dette i personalet.

Våre kommentarer:

Leken som læringsmulighet er så godt som borte. Bør det stå noe om lekens betydning for barns oppvekst?

Fint at lærerens profesjonalitet er tatt med og vektlagt

Vi tenker og at dybdelæring for elevene krever en helt annen undervisningsplanlegging blant lærerne enn det vi er vante med. Den nye måten å tenke på står mer i stil med lærerens profesjonalitet.