Høringssvar fra Eidsdal skule

Høyringssvar frå Eidsdal skule

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

* Viktig at ein tar med dei nasjonale minoritetane.

* Djupnelæring er viktig, synest vi.

* Bra at elevane si sosiale læring blir gått meir i djupna på. Ord som empati, vennskap og forståing kan ikkje stå isolert frå fagleg læring.

* Bruk av nærmiljøet som læringsarena og ressurs er vi opptatt av. Høyringsutkaste legg heldigvis vekt på det. I tilleg må vi også sjå vidare på det med internasjonalt samarbeid.

* Elevane skal læra å lære står det, men kanskje litt for lite om kva som er "reiskapen" for å ta ansvar for si eiga læring. Det er mykje opp til læraren, bl.a. med å støtte opp, undervegsvurdering og djupnelæring.

* Vi synest også det er bra at ein har med at kartleggingsverkty og observasjonar skal nyttast som verkemiddel for å følgje opp elevane, og med å gi konstruktive tiltak.

* Punktet med profesjonsfellesskap og skuleutvikling likar  vi.Godt samarbeid i kollegiet og felles pedagogisk kurs kjem m.a. fra ei god leiing.

* Saknar den gode oppsummeringa som var i den førre læreplanen.