Høringssvar fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen

FUGs høringssvar - forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Vedlegg