Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 14.04.2020

Vi ber om at midlertidige forskrifter om barnehage med hjemmel i koronaloven mv blir sett i sammenheng med veilederen som skal gi råd og støtte til barnehager i drift under koronavirusutbruddet. Dersom arbeidet med smitebegrensende tiltak blir omfattende, må det vurderes om alle rammeplanens føringer fullt ut kan gjennomføres.