Høringssvar fra Rådgiver barnehagemyndighet

Dato: 14.04.2020

Holmestrand kommune ved barnehagemyndighet støtter departementes forslag om gjennomføring av barnehagedriften, påpeker at det er svært viktig å holde tett kontakt med risiko utsatte barn med enkeltvedtak. Spesialpedagogene og styrer i den enkelte barnehage må samarbeide godt med foreldre og bistå de som ikke er i barnehage.

Viktig å tenke smittevern der spesialpedagoger utfører vedtakstimer i flere enheter.