Høringssvar fra Elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal

Dato: 14.04.2020

Elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal viser til høringssvaret fra Elev- og lærlingombudet i Oslo, og støtter dette.