Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 14.04.2020

Skole:

a) Skolenes ansvar for elever som a) må være hjemme på grunn av helserisiko/smittefare og b) elever som ikke er i risikogruppe, men som foresatte holder hjemme på grunn av frykt for smitte, bør klargjøres.
b) Smittevern bør legges til som forhold som vurderes av hvordan opplæringen og tilpasningen skal gjennomføres.
c) ingen merknader
d) ingen merknader
e) ingen merknader
f) ingen merknader

Barnehage:

Det er ønskelig med en presisering av at det ordinære tilbudet i barnehagene må tilpasses forhold som følger av bemanning, smittevern etc. Selv om pedagognormen ivaretas, kan det likevel bli perioder der lav pedagogtetthet gjør at ordinært pedagogisk opplegg ikke kan gjennomføres.

Det er ønskelig med en klargjøring av ansvar dersom private barnehagetilbydere må stenge på grunn av høyt sykefravær, altså hvilket tilbud barn som mister tilbudet på grunn av midlertidig stenging skal ha.