Høringssvar fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)