Høringssvar fra Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus

Dato: 22.08.2019

Hei,

Viser til høringsnotatet. Vennligst se vedlagt innspill fra Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus.

Mvh,

Sandra Dale

Administrativ rådgiver for Klinikkleder

Klinikk for laboratoriemedisin

Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg