Høringssvar fra Nasjonalt register for leddproteser

Dato: 23.08.2019

Vedlagt følger høringssvar fra

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Nasjonalt register for leddproteser

Nasjonalt hoftebruddregister

Nasjonalt korsbåndregister

Biomateriallaboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen

Med vennlig hilsen

Ove Furnes

Leder Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Leder Nasjonalt register for leddproteser

Vedlegg