Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 22.08.2019

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.