Forsiden

Høringssvar fra Norway Health Tech

Dato: 23.08.2019

Norway Health Tech ønsker med dette å gi sin tilbakemelding på høring om gjennomføring av forordning 2017/745 om medisinsk utstyr og forordning 2017/746 om invitro diagnostisk medisinsk utstyr i vedlagte dokument.

Vedlegg