Forsiden

Høringssvar fra Det odontologiske fakultet, UIO

Dato: 25.08.2019

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo støtter forslagene som fremkommer i høringsutkastet.

Forslagene vil blant annet medføre økt fokus på pasientsikkerhet og en bedre kontroll av virksomheter som bruker medisinsk utstyr.

Med hilsen

Dekan Pål Barkvoll
Det odontologiske fakultet, UIO