Forsiden

Høringssvar fra Bente berg

Dato: 15.12.2015

Svartype: Med merknad

Direktivet hemmer dagens bruk av refillbare tanker og hvilken batterityper som kan benyttes. Dette er ikke godt nok da alternativet ikke er godt nok. 

Dagens bruk bør reguleres mht aldersgrense men direktivet som det står i dag vil jobbe mot hensikten som er å bli røykfri. 

Jeg håper dere folkevalgte vil høre fornuften og hjelpe oss å legge røyken/tobakken bak oss for godt. Vi har endelig et velfungerende, mindre skadelig alternativ å gå til i prosessen. Dette sparer helse og liv, penger og sykehussenger.