Forsiden

Høringssvar fra Sessa Sparre

Info

Dato: 11.12.2015

Svartype: Med merknad

Clive Bates har skrevet et veldokumentert skriv for politiske beslutningstagere angående e-sigaretter. Det har vært mye opphauset avisskriveri i det siste, så jeg vil innstendig oppfordre dere til å ta dere noen minutter til å lese gjennom hans saksinnlegg med alle kildehenvisninger.

Vedlegget er lagt ved i pdf format. 

Vi er klar over at det krever både ryggrad, gangsyn og mot for å kunne ta moralske valg i denne saken, særlig om de går på tvers av lobbyismen fra tobakks- og farmasøytindustrien. Og for å kunne ta gode, moralske avgjørelser kreves det også at man må bite i det sure eple og bruke tid på gjennomgang av mange dokumenter.

Mitt håp er at våre folkevalgte tar et godt, moralsk standpunkt og hjelper frem damp. Man sier damping er farlig, men i forhold til hva? Det er sikkert mer uheldig/skadelig enn å IKKE røyke, hvis det er det absolutte null man skal sammenligne med. Men når man ser på det fakta at det er 95% MINDRE farlig enn å RØYKE, ja da har man en helt annen innfallsvinkel.

Fokus bør være å legge til rette for å hjelpe røykere å slutte å bruke tobakk. Da bør damp, som bare er 5% så farlig som å røyke, være å foretrekke. 8 av 10 klarer å slutte med damp. Dette er fantastiske resultater. Men disse tallene oppnås fordi de får smak og dampmengde som tilfredsstiller dem. Med dårlig utstyr må man opp i nikotinmengde - de fleste starter på 24-36 mg; med mer avansert utstyr må man ned i 3-6 mg nikotin - og veien derfra til nikotinfritt (og deretter kunne også legge vekk dampeutstyret) er absolutt oppnåelig.

Vær oppmerksom på at plastpinnene med lys i tuppen ikke hjelper mange å slutte med tobakk. Det folk forteller meg med fortvilelse, er at de er umulige å få noe ut av (de må suge hardt og lenge og får liten eller ingen tilfredsstillelse), de smaker dårlig, og de kaller dem en vits. Selv har jeg aldri forsøkt disse pinnene, men jeg har fått dem demonstrert og ser hva de mener. 

Lykke til.

Vedlegg