Forsiden

Høringssvar fra Steinar Willassen

Passiv eksponering av for damp og helseskader..

Dato: 27.10.2015

Svartype: Med merknad

Jeg har observert at det fortsatt fremkommer at Folkehelseinstituttet har konkludert med at passiv eksponering for damp fra e-sigaretter kan være helseskadelig for sårbare grupper, som personer med hjerteproblemer, gravide og barn.

Dette er en rekke ganger tilbakevist fra vitenskapelig hold, og det er INGEN grunn til å sammenligne "damping" av e-sigaretter og røyking av tobakk innendørs.  En av hovedårsakene for å velge bort tobakk fremfor damp er jo nettopp å unngå denne eksponeringen. 

Følgende artikler støtter dette:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23033998
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/204-niph