Forsiden

Høringssvar fra Mayeliz Øysteinsdatter

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

Dersom §20 inkluderes i TPD, vil det ikke lenger være mulig å finne variasjoner innen dampeutstyr og fordampervæske som tilfredsstiller de individuelle behovene slik at røykere kan slutte å røyke! Det utstyret som da blir på markedet vil ikke tilfredsstille røykeres behov for et substitutt som fungerer. 
En annen ting er at damp og røyk  er to vidt forskjellige ting. Det eneste de har felles er at det kommer "skyer" ut av munnen ved bruk.
Å sidestille damp og røyk blir som å sidestille sykkel og bil. Det eneste sykkel og bil har felles er hjul.