Forsiden

Høringssvar fra gunn torill rike johansen

ikke reguler damp som tobakk

Dato: 18.01.2016

Svartype: Med merknad

Mitt svar til høringsnotatet om implementering av dette tobakksproduktdirektivet gjelder regulering for dampeprodukter.

Damp er ikke tobakksprodukt og bør ikke reguleres som dette.

Damp er et nytelsesprodukt og bør reguleres som dette. Gjerne lignende regulering av alkohol.

Grunnen til at damp appelerer til meg, en tidligere innbitt storrøyker, er at det å dampe blir en fullgod erstatning for sigarettene. Jeg skulle ALDRI slutte å røyke, og har aldri prøvd å slutte. Jeg elsket å røyke, og røkte 20+ sigaretter hver dag i 20+ år. Jeg er i dag 38 år, og har dampet siden mai 2013. Jeg damper i dag en sjettedels nikotinstyrke fra det jeg startet med. Jeg har aldri gått inn for å redusere styrken, det har skjedd av seg selv, fordi det har føltes for sterkt. Av og til damper jeg nikotinfritt fordi jeg liker smaken av den eller den juicen selv om den ikke har nikotin i seg. Det gir ingen mening for meg at noe slikt skulle skje hvis nikotin i seg selv var avhengighetsskapende. Tobakken har andre stoffer i seg som opprettholder en røykers dedikasjon til tobakksproduktet. Et kriterie for avhengighet er at tilførsel av det avhengighetsskapende stoffet, eller den avhengighetsskapende handlingen, søkes opprettholdt eller øket. Jeg må innrømme jeg er avhengig av hånd-til-mund handlingen jeg har brakt med meg fra over et halvt liv som røyker, men en slik avhengighet har imidlertid ingenting i en tobakkslovgivning å gjøre.

Jeg startet på noe nybegynnerutstyr, og røkte sigaretter innimellom. Jeg avanserte raskt til mer tilfredsstillende dampeutstyr og da jeg etter etpar måneder anskaffet mitt proffe selvbygger-dampeutstyr(så jeg kan lage mine egne oppsett med coiler og veiker) med gode, store juice-tanker for enklere og sjeldnere påfylling, noen smaks-tanker(drippere som de heter) og batteri-moder av både typen latterlig enkel elektromekanikk og mer avansert chip-basert, la jeg sigarettene på hyllen, nesten uten å ville det. Jeg fikk noen fysiske røykesluttsymptomer da giften forlot kroppen, men siden jeg kunne dampe, slet jeg ikke med det mentale rundt røykeslutt. Damping er så mye mer givende, og jeg "lukter ikke" lenger. Jeg har fått selvtillit tilbake. Etter å ha blitt nedbrutt sosialt av antirøykende omgivelser i flere år, tør jeg nå å være fysisk i nærheten av folk igjen.

Ingenting av mitt utstyr er produsert av tobakksindustrien. Ingen av mine e-juicer er produsert av tobakks- eller legemiddelindustrien. De er produsert av små og større dampebedrifter i inn- og utland. Dette tobakksproduktdirektivet som kommer fra EU tilgodeser etter mitt skjønn kun den etablerte tobakks- og legemiddelindustrien, som blir stående igjen som de eneste som kan møte kravene, da de har den nødvendige kapital i forveien. Disse aktørene har ikke tenkt å sitte stille og miste markedsandeler til et produkt de ikke kan kontrollere, som forbrukere langt på vei selv kan produsere, et marked som i dag er preget av grasrotentusiasme og stor innovasjon på verdensbasis. Tobakksindustrien produserer imidlertid "så smått" sine egne produkter i dag, og det er disse produktene som vil bli lovlig å anskaffe, ingenting annet, ifølge TPD art.20. Det er forstemmende å være vitne til slik hegning om storkapitalen.

Markedet bør holdes åpent så folk kan finne frem til det de synes passer best for dem. De færreste holder seg røykfrie med de såkaldte sigalikes som TPD godkjenner. Jeg ser ingen alternativ til å dampe på det utstyret og den juicen som funker for meg, om så jeg går inn i en ny rolle som sivil ulydig. Nå har jeg fått smaken på noe annet enn tobakk, og jeg vil ikke tilbake dit.

Ja til Norge som annerledeslandet! Stol på magefølelsen og forskningsleder Lund i forhenværende SIRUS. Reguler damp fornuftig som nytelsesmiddel, slipp fenomenet fritt ut i markedet, len dere tilbake og observer den siste gruppen tobakksavhengige stumpe røyken. Tenk å kunne se tilbake på en slik bragd, det ville være noe å være stolt av i livet.

Med hilsen

Gunn Torill Rike Johansen, sivilarkitekt