Forsiden

Høringssvar fra John Evensen

Rimeligere regulering

Dato: 08.01.2016

Svartype: Med merknad

Etter å ha lest hørings forslaget, så sitter man igjen med en følelse at det  utformes for å muliggjøre regulering av personlige fordampere urimelig dragonisk.

Norge er et lite marked å det er lite trolig at produsenter av fordampere vil underkaste seg de tidfrister og avgifter som forslaget åpner for.

Forslaget bærer påfallende preg av en vilje til å legge så strenge rammer for personlige fordampere, slik at de ikke skal kunne konkurrere med med tidligere nikotin preparater for røykeslutt.

Det er verdt å nevne at tidligere nikotin hjelpemidler (tyggegummi,tabletter og spray), ikke har vært i nærheten av å bli omfavnet av tobbaksbrukere på samme måten som personlige fordampere.

Det ville være svært uklokt å ikke oppmuntre, samt legge til rette for den forbruker styrte revolusjonen som personelige fordampere har ført til, blant tidligere tobakksbrukere.