Forsiden

Høringssvar fra Vennesla kommune

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40EF)

Dato: 18.01.2016

Svartype: Med merknad

Rådmannens forslag til vedtak:

1

Markedet for e-sigaretter bør reguleres slik lovforslaget er utformet.

2

En registreringsordning som nevnt i §6 med tilhørende byråkrati vurderes som nødvendig.

 

3

Tobakksimitasjoner i form av godteri mv. kan unntas fra oppstillingsforbudet og aldersgrensen.

 

4

Aldersgrense for kjøp av nikotinholdig dampvæske/e-sigaretter bør settes til 20 år, men eventuelt økes parallelt med en eventuelt økende aldersgrense i tobakkskadeloven, dersom en slik innføres.

Levekårsutvalget har behandlet saken i møte 14.01.2016 sak 1/16.

 

 

Behandling i møtet:

FrP fremsatte nytt forslag til punkt 4:

Aldersgrense for kjøp av nikotinholdig dampvæske/e-sigaretter bør settes til samme aldersgrense som i tobakkskadeloven, men eventuelt økes parallelt med en eventuelt økende aldersgrense i tobakkskadeloven, dersom en slik innføres.

 

Votering:

Rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer. (Frp, H, Ap)

 

 

 

Levekårsutvalgets vedtak:

Markedet for e-sigaretter bør reguleres slik lovforslaget er utformet.

En registreringsordning som nevnt i §6 med tilhørende byråkrati vurderes som nødvendig.

 

Tobakksimitasjoner i form av godteri mv. kan unntas fra oppstillingsforbudet og aldersgrensen.

 

Aldersgrense for kjøp av nikotinholdig dampvæske/e-sigaretter bør settes til 20 år, men eventuelt økes parallelt med en eventuelt økende aldersgrense i tobakkskadeloven, dersom en slik innføres.