Forsiden

Høringssvar fra Yngve Bjørndal

Tobakksproduktsdirektivets §20

Dato: 15.12.2015

Svartype: Med merknad

Da jeg ikke får kopiert høringsvaret mitt fra notisblokk, 
Og over hit,
Legger jeg det i Vedlegg.

Vedlegg