Forsiden

Høringssvar fra Lina

Dato: 03.11.2015

Svartype: Med merknad

E-sigaretter bør ikke forbys innendørs på lik linje med sigaretter. Helsefaren fra passiv røyking stammer primært fra stoffer som ikke frigjøres ved bruk av e-sigaretter, og det er ikke empirisk grunnlag for å likestille e-røyking med tobakksrøyking ved å forby begge innendørs. I stedet burde staten stimulere røykere til å gå over til mindre farlige nikotinkilder (e-sigaretter, snus, nikotinerstatningsprodukter) ved å gjøre disse lettere tilgjengelig og mindre tungvinne i bruk.