Forsiden

Høringssvar fra Rune

Skadebegrensning

Dato: 03.11.2015

Svartype: Med merknad

Elektroniske sigaretter er et misvisende navn på fordampingsutstyr beregnet på å inhalere nikotin, da dette ikke er forbrenning av tobakk.
En bedre sammenligning er nikotininhalatorer, såkalt nikotinspray.
Det er verdt å merke seg at nikotin brukt i fordampere normalt ikke stammer fra tobakk i det hele tatt.

Nikotin er avhengighetsskapende, men hvor helseskadelig det er, kan diskuteres.
Det som utvilsomt er helseskadelig er forbrenning av tobakk, med alle de tusenvis av tilleggsstoffer som er i tobakk, og som oppstår når tobakk forbrennes.

I følge Store Norske Leksikon dør det omkring 6.700 mennesker av røyking, og 300-500 dør av passiv røyking.
"Tobakk: tobakksskader. (2015, 14. mars). I Store norske leksikon. Hentet 3. november 2015 fra https://snl.no/tobakk%2Ftobakksskader "

Jeg påstår ikke at fordamping av nikotin er ufarlig, men jeg vil påstå at dette er opp mot hundre ganger mindre farlig enn røyking av tobakk.
Og her er jeg vel på linje med Folkehelseinstituttet antar jeg, i påstanden om at fordamping av nikotin er mindre helseskadelig.

Noen av argumentene mot fordamping er nikotin spres i luften og at tredjepart kan få i seg nikotin uforvarende.
Eller at fordamping kan føre til rekruttering av nye nikotinmisbrukere.

Det mest interessante her er at britiske helsemyndigheter (Public Health England, PHE) forkaster begge disse argumentene.
PHE bestilte en stor og uavhengig rapport, som de publiserte 19. august, 2015 hvor de konkluderer med at "e-sigaretter" er 95 % mindre farlig enn tobakksrøyking og de hjelper røykere å slutte.
https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-an-evidence-update

De mener at tredjepartseksponering av nikotin er ikkeeksisterende, og at rekruteringseffekten av "e-sigaretter" for nye brukergrupper er svært lav.
https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review

Tredjepartseksponering er også avvist i denne rapporten:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967315010821

Personlig fordamper jeg nikotin først og fremst for skadebegrensning. Mitt sekundærmål er å legge bort nikotin totalt, og jeg gjør dette som så mange andre "dampere" ved å redusere nikotinstyrken i væsken over tid.
Etter å ha sluttet flere ganger, men begynt igjen, anser jeg på fordamping som eneste farbare vei for å oppnå målet om å bli nikotinfri.
Jeg er redd for at hvis det begynner å koste mye penger, bli vanskelig å få tak i eller bli for svakt i forhold til mitt nåværende behov, kommer jeg til å gå tilbake til sigaretter.

Jeg er medlem av Norsk Dampselskap (http://www.norsk-dampselskap.no), men uttaler meg IKKE på deres vegne.