Forsiden

Høringssvar fra Sissel

Damp er ikke tobakk

Dato: 17.01.2016

Svartype: Med merknad

Damp er ikke tobakk og har ingenting i tobakksregulativet å gjøre. 

Damp kan inneholde nikotin men ikke nødvendigvis.

Nikotin i seg selv kan likestilles med koffein

Etter å ha vært røyker i 48 år. og storrøyker i 40 av dem, har jeg endelig etter et uttall forsøk, klar å slutte ved hjelp av damp.

Jeg har forsøkt både tyggis, plaster og e-sigaretter, alle med nikotin, men til ingen nytte. Med damp har jeg nå vært røykfri i 15 måneder.

La oss få beholde dampen. Hør på hva medlemmene i Norsk Damselskap har å fortelle. Det er mange av oss!