Forsiden

Høringssvar fra Øygarden kommune

øring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) Forslag til endringer i tobakksskadelov

Dato: 28.12.2015

Svartype: Uten merknad

UTVAL FOR LEVEKÅR den 30.11.2015
SAK 008/15:

Vedtak:
"Utval for levekårgjev gjev si tilslutning til Helse-og omsorgsdepartementet sine endringsforslag til tobakksskadeloven, slik dei ligg føre."