Forsiden

Høringssvar fra Camilla Enoksen

Bemerkning

Dato: 17.01.2016

Svartype: Med merknad

Damp bør ha 18 års aldergrense og være forbudt inne, svært få dampere vil være uenig i dette.

Mulighet for smak etter ønske og påfylling er nødvendig for å være effektivt, dette må kunne reguleres i Norge. Engangstanker og redusert smaksutvalg er ikke effektivt og vil virke mot sin hensikt.

Damp er ikke e-siggs og siggalikes.

Og sist, men viktigst, damp og nikotin er IKKE tobakk og bør derfor reguleres i annen lov. 

Dette er livreddene, ikke gjør det kriminelt med reguleringer som gagner tobakkindustrien istedet for befolkningen.