Forsiden

Høringssvar fra Hilde Eriksen

Vedr reguleringen av e-sigaretter

Dato: 24.11.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil starte med å si på vegne av meg selv og alle røykere i Norges land: Tusen takk for at regjeringen har besluttet å tillatte e-sigaretter med nikotin.

Utifra dokumentet leser jeg at departementet har konkludert med at det finnes tre mulige måter å regulere e-sigaretter på :

1: Fortsatt forbud

2: Regulere alle e-sigaretter med nikotin som legemiddel

3: Regulering i tobakksdirektivet

Selvom jeg skulle ønsket meg et fjerde alternativ her : Nytelsesmiddel, siden damp ikke har noe med tobakk å gjøre, respekterer jeg at dere landet på det beste av deres 3 valg.

Viktigheten av at man kan velge damp fremfor tobakk alle de stedene man får handlet tobakk er jo kjempestor.

Videre ser jeg at dere ber om innspill på et par punkter :

Unntak fra oppstillingsforbudet.

Siden e-sigaretter i butikker vil bli en helt ny vare, blir det jo kjempeviktig at disse ikke gjemmes bort på noen måte. Det er viktig tenker jeg at man lettere kan velge e-sigaretter enn tobakk. Alle er jo enige om at det ikke finnes noen tvil rundt om e-sigaretter er et langt sunnere alternativ enn røyk.

Unntak fra forbudet mot bilder og utfyllende produktinformasjon for internettbutikker som selger e-sigaretter.

Det gagner ingen sånn jeg ser det at man ikke kan få vise fram hva man selger i sin butikk av lovlige varer. For kundene vil det også skape stor forvirring og sikkert mange feilkjøp hvis man ikke kan se bilde av det man vil handle.

Da ønsker jeg med dette lykke til videre med implenteringen av regulativet og at dere velger den mykeste linjen for e-sigarettene på de punktene dere står fritt til å bestemme selv. Dampen kan bli livreddende for veldig mange.

Mvh Hilde Eriksen