Forsiden

Høringssvar fra Helen E. Jensen

Endelig et virksomt alternativ til tobakk- hvorfor skal det reguleres ihjel?

Dato: 17.01.2016

Svartype: Med merknad

Jeg var røyker i 45 år og hadde fortsatt vært det om det ikke hadde vært for dampen. Det er nå nærmere 2 år siden jeg sist brukte tobakk. Dersom dampeprodukter blir regulert/beskattet som medisin eller tobakksprodukter, og/eller at bare "cig-a-likes" blir lovlige, fratar dere røykere sjansen til å slutte ved hjelp av det eneste effektive og varige middelet som finnes- nemlig dampen!