Forsiden

Høringssvar fra Erik Fenstad

Ang tobakksdirektivet

Dato: 17.01.2016

Svartype: Med merknad

Etter å ha prøvd nikotin tyggis, sugetabletter og spray uten hell i ca 2 år, fikk jeg prøve Damp, etter 1 uke var jeg røykfri. Har etter det redusert nikotin mengeden fra 24Mg til 6 mg, og skal videre ned på 0. Kjøpte først en pipe lignende sak som bruker cartomicer, noe lignende det tobakksdirektivet vil innføre, det virket IKKE! Ikke før jeg fikk ordentlig utstyr, med tank, fikk jeg lagt bort sigarettene. Kjære politikere! Ikke la tobakks- og legemiddel industrien lure dere, de tenker kun profitt. Dampen er kommet fra forbrukerne selv, derfor har disse 2 store aktørene ingen makt over dette, det gjør dem redde. Da kommer dem med skremselspropaganda. Hør på Lund i SIRIUS!