Forsiden

Høringssvar fra Maivi Hornenes

Felles fiende?

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

Det er bevist at røyking skaper store lidelser hos befolkningen.  Jeg nevner i fleng sykdom og tidlig død, sorg og smerte.  Dette vet dere ALT om, likevel vi dere ta ra røykeren et røykesluttmiddel som faktisk fungerer. 

Jeg begriper det ikke.  Jeg trodde i min i min grenseløse naivitet at ett lands myndigheter hadde som oppgave å arbeide for, og å legge til rette for god helse for sine innbyggere.  Da er det aldeles meningsløst å regulere i hel ett produkt som faktisk hjelper folk til å slutte med den meningsløse og helseskadelige røykinga.

Jeg ber dere om å tenke dere om...

Med vennlig hilsen

Maivi Hornenes