Forsiden

Høringssvar fra Frode Hansen

Dette kan være en helserevolusjon

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er tidligere røyker. Jeg røyket 30-40 røyk hver eneste dag.
Jeg har tidligere prøvd nikotin tyggis, hypnoterapi og "cig-a-likes" uten noen virkning.

Jeg hadde røyket i 23år den dagen jeg snublet over mitt første,
virkelige effektive damputstyr. 1 Uke senere var var jeg kvitt behovet for tobakk
og livskvaliteten begynte sin merkbare stigning, noe den fortsatt gjør 380 dager senere.

I det året jeg har dampet har jeg sett hvordan dampen har blitt forsøkt svertet av alle mulige
instanser som har kroner å tjene på at damping blir lagt dødt.
Hver gang blir sverte kampanjene motbevisst og trukket tilbake,
men det kommer aldri skikkelig frem til befolkningen og de sitter kun igjen med falsk propaganda.

Per dags dato er et av de sterkeste argumentene til damp-motstandere at de unge kan begynne å dampe.
Vel, jeg har en sønn på 14 år og selv begynte jeg å røyke da jeg var 13år.
Skulle min sønn havne i et miljø hvor røyking er tøfft, ser jeg mye heller at han har tilgang til damputstyr
som er bevist 95% tryggere enn røyking.
Kanskje han til å med kan vise de tøffe røykerene at damping er tøffere.

Myndighetene er i ferd med å ta en avgjørelse som er så utrolig helsemessig viktig uten å ha satt seg skikkelig inn
i den positive effekten damping har og hvor viktig den vil være i kampen mot tobakken i de neste årene.
Håper for røykerenes skyld at dette blir gjort med omhu.