Forsiden

Høringssvar fra Ole M. Madsen

E sigaretter

Dato: 17.01.2016

Svartype: Med merknad

Dersom TPD går igjennom som den står blir e sigaretter i realiteten forbudt. I Norge er det 18 mennesker om dagen som minster livet av tobakksrelaterte årsaker. E sigaretter er det ENESTE produktet som har mulighet til å bidra til at dette tallet går drastisk ned, men enhver begrensning i lovlighet eller tilgang fører til at færre vil bytte produkt og flere fortsetter å røyke.

Vi som forbrukere har gjennom flere år styrt produktet til det det er i dag. Vi har satt krav til produsenter og levrandører for å tvinge dem til å levere produkter som er sikre, pålitelige og gir den tilfredstillelsen som kreves for at vi ikke går tilbake til tradisjonelle sigaretter. 

Ved innføring av TPD §20 så har denne jobben vært fånyttes. Mange vil vende tilbake til sigaretter, mens andre vil ty til "svartebørsen" for å sikre sin egen helse/ livskvalitet.

Det blir for dumt at må være lovbryter for å gjøre noe som ikke plager andre, ikke skader seg selv og sparer staten for høye helseutgifter.

Vær så snill. Hør på oss forbrukere. Hør på vitenskapsmenn som Dr. Faraslinos, Clive Bates og Karl Erik Lund. Damp ser ut som røyk, men det er det ikke.