Forsiden

Høringssvar fra Kreftforeningen

Høringsuttalelse om implementering av tobakksdirektivet (2014/40/EF). Forslag til endringer i tobakksskadeloven

Dato: 13.01.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelsen fra Kreftforeningen ligger vedlagt.

Vedlegg