Forsiden

Høringssvar fra Tron Skjelve

Dato: 18.01.2016

Svartype: Med merknad

Reguleringen slik den foreligger idag er en gavepakke for tobakksindustrien, siden det eneste som følger kravene fremsatt er såkalte "cig-a-likes", engangs e-sigaretter eller med utbyttbare patroner, som hovedsaklig tobakkselskapene produserer. Dette er de minst effektive e-sigarettene, som har større appell til de som ikke allerede røyker, siden e-sigarettene er enkle i bruk. De har allikevel en nytte, for røykere som prøver e-sigaretter kan bli motivert til å gå over til mer avansert utstyr.

E-sigaretter bør bli en lovlig omsatt vare, et alternativ til tobakk, til salgs samme sted som tobakk, men med økonomiske fortrinn.