Forsiden

Høringssvar fra Cathrine Aragsan Ahmed Skårn

Damp(e-sigaretter) er ikke røyk !

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har dampet nå i 1.5 år nå, uten en eneste sigarett. Dette hadde ikke vært mulig for meg uten mitt 3.generasjons-damputsyr. Art.20 i TPD, slik den fremstår i dag, vil Gjøre mitt utstyr forbudt. Dette liker jeg ikke, i lag med flere andre. 

Jeg fikk "diagnostert" tidlig utvikling av KOLS for 1.5 år siden, og dagen etterpå var damputstyr innkjøpt i Sverige. E-juice med 12 mg nikotin ble også handlet.....noen måneder senere var jeg nede på 6 mg, og nå damper jeg stort sett nikotinfritt - og innimellom 3 mg. 

Etter 2 uker på damp ble ventolinen lagt vekk, og jeg hadde forbedret min lungekapasitet med 15 prosent. Da kan man lure hvor farlig kan dette være.

Dette er et produkt som potensielt kan få alle røykere bort fra tobakken, som virkelig er farlig. Vil gå så langt å kalle det en helserevolusjon for dagens røykere. Dette sparer mange liv, for ikke å snakke om det samfunnsøkonomiske. "Bedre føre var"-prinsippet er helt feil i kampen mot tobakken.

Damp(e-sigaretter) Bør reguleres som nytelsesmiddel, da det ikke er ett tobakksprodukt. 

Forhandlere må få lov å vise frem sine produkter, så kundene vet hva de får.

Aldersgrense er bra!

Om dere mener alvor med å fase ut tobakkesprodukter, er det beste dere kan gjøre her, og benytte dere av reservasjonsretten i forhold til TPD's art.20.

Folkeopplysning om at det finnes et bedre alternativ til tobakken.

 

Ellers vil jeg bare håpe at dere leser høringssvarene fra SIRUS og Norsk dampselskap godt. De vet nemlig hva de snakker om, og det finnes masse forskning på dette emnet de siste 10 åra. 

Med hilsen Cathrine A.A. Skårn