Forsiden

Høringssvar fra Mildrid Stenberg

Dato: 17.01.2016

Svartype: Med merknad

 

Jeg er sterkt i mot at Norge skal implementere art 20 i EUs tobakksdirektiv. Dette av den enkle grunn at damping ikke har noe som helst med tobakk og røyking å gjøre.

Damping i dagens effektive form er et reelt alternativ til røyking, og vil trolig på sikt utrydde tobakk i Norge.

TPDs art.20 legger store begrensninger på hva som blir tillatt solgt av dampeutstyr, og dette vil redusere dampingens effektivitet i en så stor grad at dette ikke blir et fullgodt alternativ til røyking lenger.

Direktivets krav til tankstørrelse på maks 2 ml fører til at tankene må fylles oftere, og dermed større sjanse for lekkasjer og søl.

Begrensningen på flaskestørrelse på 10 mg er også lite gjennomtenkt. Små flasker fører til mer søppel.

Begrensningen på nikotinstyrke på 20 mg/ml vil forårsake at mange ikke klarer å kutte røyken med damp. Erfaringene viser at mange trenger mellom 36-24 mg i begynnelsen for å klare å motstå tobakken.

Damp, eller e-sigaretter som det så feilaktig blir kalt burde reguleres som et nytelsesmiddel med 18 års aldersgrense, selges alle steder der det nå selges tobakk, og være utstilt slik at alle røykere ser at det finnes et 95 % mindre skadelig alternativ til tobakkssigarettene.

Reguleringen bør kun bestå i produktsikkerhet, og godkjennes slik andre elektriske apparater blir i dag. Dampevæsken (e-juicen) bør kontrolleres av mattilsynet, eller hvem det nå er som godkjenner matvarer og nytelsesmiddel i Norge.

Jeg kan takke dampen for at jeg har vært røykfri i snart 4 år nå. Jeg hadde aldri klart det med de reguleringene som dere nå ønsker å sette i verk. Nei, gi alle de som fortsatt røyker de samme mulighetene som jeg fikk, eller enda bedre, la de få kjøpe det utstyret jeg måtte kjøpe på nettet, på nærbutikken.

Lar dere dagens effektive dampeutstyr bli lett tilgjengelig for alle røykere i dette landet, spår jeg at tobakk blir en saga blått om noen få år.

Med hilsen Mildid Stenberg.