Forsiden

Høringssvar fra Kent

Kent

Dato: 17.01.2016

Svartype: Med merknad

Etter 20 år som røyker og x antall misslykkede forsøk på å slutte med champix (selvmordspilla), tyggis, plaster m.m har jeg nå ENDELIG klart å det ved hjelp av DAMP. Hvis dere (stortinget) ønsker det som er det beste for FOLKEHELSA så lar dere være å regulere damp som tobakk da det faktisk IKKE ER TOBAKK.

Støtter skriv med merknader fra Foreningen Norsk Dampselskap (NDS) og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)