Forsiden

Høringssvar fra Norsam / LSA

Høringssvar om implementering av tobakksproduktdirektivet og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Dato: 11.01.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvaret er vedlagt

Med hilsen

Inger Marie Fosse og Kristin Cotta Schønberg,

styremedlem henholdvis Norsam og LSA

Vedlegg