Forsiden

Høringssvar fra Leo Lunde

Uakseptabelt

Dato: 02.11.2015

Svartype: Med merknad

Forskerne er enige om at damping er langt mindre helseskadelig enn sigaretter og tobakk. Derfor bør heller ikke damping behandles som tobakk. Å fremme lover som begrenser damperes mulighet til å slutte med en alvorlig helseskadelig vane, i bytte mot en langt mindre skadelig vane, vitner om uvitenhet. Hvis det ikke er slik at politikerne våre er uvitne, må de være andre motiver bak, og vi kan jo spørre oss selv hvem som tjener mest på at de eneste som produserer gode alternativer til røyk og tobakk nå mister muligheten til det, fordi de eneste alternativene som står igjen er cigalikes fra tobakkselskapene. Dampeutstyr og juice bør reguleres som et nytelsesmiddel, ikke som tobakk - det finnes nemlig ikke spor av tobakk i disse e-sigarettproduktene. Alt annet vil være en stor seier for tobakksindustrien, og et stort tap for alle, inkludert meg, som har klart å slutte å røyke og snuse takket være dampen.