Forsiden

Høringssvar fra Unni H

Hei

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har vært "stor røyker" i 40 år og de siste årene slet jeg med ca 2 lungebettennelser i året, helt til den siste som var for 4,5 mnd siden og da bestemte jeg meg for prøve å slutte med sigraetten igjen (har prøvd før og da med de e sigarettene som ser ut som en sigarett) og det nyttet ikke. Jeg gikk til innjøp av nik tyggis og nik spray og nik innhalator når jeg ble dårlig av det andre, men ble like dårlig av den. Det ente opp med at jeg bestillte meg en sørre damper og e juice og etter den dagen det kom i hus, har jeg ikke røykt en eneste røyk. Jeg vet at hadde det ikke vært for dampen så hadde jeg aldri klart å slutte å røyke.

Damp hører ikke hjemme i tobakks direktivet. Damp burde simpelthen reguleres som det nytelsesmiddellet det er.
Damp er ikke tobakk og ampejuice inneholder ingen stoffer som gjør at nikotin opptas lettere i kroppen - slik f.eks. nicorette munnspray gjør. Damping er ikke farlig for folk som står i nærheten, og det er ingen bevis for at det normaliserser røyking.

Resultatet av disse reglene er at vi får innskrenket utstyret vårt slik at mange kommer å gå tilbake til tobakken igjen.

Støtter skriv med merknader fra Foreningen Norsk Dampselskap (NDS) og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Vennlig hilsen Unni