Forsiden

Høringssvar fra Statens arbeidsmiljøinstitutt

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF)

Dato: 18.01.2016

Svartype: Uten merknad

Vår ref: 201500470-2/008

Vi viser til høringsbrev av 26.10.2015 vedrørende forslag til endringer i tobakksskadeloven.

Statens arbeidsmiljøinstitutt har ingen kommentarer til denne høringen.

 

Med vennlig hilsen
Statens arbeidsmiljøinstitutt

Anne K. Andersen
Førstekonsulent, administrasjon