Forsiden

Høringssvar fra Ine Gunn Johnsen

Dato: 18.01.2016

Svartype: Med merknad

I mange år har man forsøkt å finne gode røykesluttsalternativ, og man må vel kunne si at ingen av de produktene som har eksistert til nå har vært noe revolusjonerende i arbeidet med å få folk til å slutte å røyke sigaretter.
Utviklingen som har skjedd rundt esigaretter og damp de senere årene har vært uten sidestykke, nettopp fordi dette er noe som appelerer til tobakksrøykerne. Derfor ville det være uhyre negativt for fremtidens tobakksproblematikk i Norge hvis vi nå skal regulere dampeprodukter slik at denne utviklingen stagnerer og kanskje til og med stopper helt opp.
Mengden av mennesker som har klart å slutte å røyke ved hjelp av damp, selv om det ikke finnes lett tilgjengelig og man i veldig stor grad må lete opp informasjon og utstyr selv, er imponerende. Tenk dere da hvordan dette KUNNE ha vært, hvis Nordmenn fikk informasjon, lett tilgjengelig utstyr, og den norske stats "velsignelse" til å prøve dette alternativet til tobakksrøyk, og de andre røykeslutteproduktene som finnes på markedet i Norge i dag.
Det finnes allerede en stor andel nordmenn som har klart å legge bort tobakken ved hjelp av damp, jeg er en av dem. Jeg har aldri har hatt lyst å prøve å slutte å røyke med tyggis, plaster, tabletter eller annet, men jeg la bort tobakken etter en uke ved hjelp av damp, etter 25 år som røyker. Nå er det snart ett år siden jeg sluttet å røyke sigaretter, og helsegevinsten har vært formidabel!
Jeg håper av hele mitt hjerte at andre som fremdeles røyker tobakk skal få denne muligheten i fremtiden! Damperne vet allerede hva som skal til for å klare å legge bort røyken, jeg håper vi blir hørt slik at vi kan hjelpe andre å oppnå det samme.
Jeg er medlem i Norsk Dampselskap og stiller meg 100% bak deres svar i denne høringssaken.