Forsiden

Høringssvar fra Skypumpen

Hovedsaklig et forbud mer enn legalisering

Dato: 02.11.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker med dette å revidere Skypumpens tilsvar på høringsnotatet og endre det opprinnelige innlegget med dette.

-------------------------------------

Forslaget slik det foreligger vil virke mot sin hensikt. Dette vil kriminalisere over 50000 nordmenn som allerede har byttet ut den livsfarlige røyken med e-sigaretter.

EU direktivet vil utslette e-sigaretter (herunder kalt damping) slik vi kjenner det. I Direktivet så nevnes det krav til spesifikasjoner som kun en spesifikk gruppering med e-sigaretter oppfyller. Det være seg tanker som rommer mindre enn 2 ml med væske og kravet til lekkasjefrie løsninger. Slik markedet er i dag så er det kun såkalte "cigalikes" som oppfyller disse kravene, og dette er ikke et produkt som dampere faktisk bruker.

Mesteparten av det som finnes av damputstyr vil bli ulovlig, så dette lovforslaget er i all hovedsak snakk om et TOTALFORBUD av avansert personlig damputstyr. Det har svært lite å si hvordan regjeringen ordlegger seg når selve EU direktivet er såpass klart på hva som tilllates og hva som forbys.

Cigalikes eies stort sett av tobakksindustrien og vil derfor kun ivareta deres interesser. I tillegg så er disse løsningene designet slik at de ligner på vanlige sigaretter og kan desverre "normalisere" den tradisjonelle tobakken. Mange cigalikes har også ordet "Smoke" med i sine produktnavn og slagord, noe som er svært missvisende for dampesaken.
 
At nettbutikker må registrere seg er helt ok, men pga. den øvrige lovteksten så vil de aller største damputstyrsforhandlere ikke ha produkter i sitt sortiment som vil oppfylle kravene. De eneste "forhandlerne" som står igjen er produsentene av "cigalikes" og dagligvare som da kan distribuere disse. Når det i tillegg kreves 6 mnd behandlingstid per produkt med Legemiddelverket som godkjenningsinstitutt så er det over og ut for nyvinning og tilgang. Igjen så sitter tobakk -og legemiddelindustrien igjen som vinnere.
 
Skypumpen er et bindeledd mellom forbrukere og forhandlere og har en løpende dialog om ulike produkter og populariteten til disse. Skypumpen er også en godkjent prototype-tester for en rekke produsenter av avansert personlig damputstyr og bistår derfor både forhandlere og forbrukere med å velge riktig utstyr basert på erfaringsnivå og preferanser for å skape en sikrere og mer behagelig opplevelse.

E-sigaretter er ikke røyking. Det er ikke engang i nærheten av like helseskadelig og å da skulle likestille dette med røyking er helt absurd. Ikke bare likestille, men innskrenke tilgang og utvalg over hele linja i den grad at tobakken blir billigere og lettere omsettelig.

Jeg ønsker også å poengtere at det ikke finnes snev av tobakk i e-væske for damputstyr. Tobakk og smaken av tobakk er to vidt forskjellige ting. Det eneste som tobakk og e-sigaretter har til felles er at de kan inneholde nikotin. Sannheten er endog at det aller meste av damputstyr ikke inneholder nikotin i det hele tatt, men er frittstående deler som skiller seg i to hovedkategorier: Batteri og Tank (forenklet uttrykk). Videre så er det oppdelt i flere underkategorier med etablerte termer som hjelper brukere å finne riktig utstyr basert på egne preferanser.

Skypumpen er et nettsted som siden Mai 2015 har hatt som hovedfokus å øke forbrukerbevisstheten og sikkerheten rundt bruk av damputstyr. I tiden jeg har holdt på så har jeg publisert over 200 artikler som det første Norske nettsted med dette som hovedfokus.

Å kriminalisere all form for markedsføring og i samme slengen kriminalisere omtaler som er laget for å øke forbrukerbevissthet, og råd om sikker bruk av utstyret er direkte uansvarlig. Det er også mange diskusjonsfora og brukergrupper på bla. Facebook som er en uvurderlig kilde til informasjon for nybegynnere.

Ordet "sponsing" er særdeles vagt, men jeg velger å tolke det slik at det i all hovedsak er snakk om produkter med annonsebilag, og at selve produktet ikke er medregnet. Ordlyden i lovteksten er likevel formulert slik at det kan tolkes som at damputstyr sidestilles med alkohol og tobakk, selv om det hverken medfølger nikotinholdig væske eller andre flytende væsker tilvirket for damping, og at det derfor ikke kan sendes videre til testing.

Skypumpen ønsker svært gjerne å være med på høringsmøtene og få muligheten til å uttale seg som et mellomledd mellom forbrukere og forhandlere.

Da det ble annonsert at e-sigaretter med nikotin skulle bli lovlig så hørtes det flott ut med en gang, men slik høringsforslaget ser ut i dag så vil det totalt ødelegge et positivt tiltak som har hjulpet titusener med å forbedre helsen bare i Norge og i milliontall på verdensbasis.

Nikotin er ikke vår førsteprioritet.. Jeg vil på vegne av Skypumpens brukere innstendig oppfordre dere til å endre kurs. Tilgangen, informasjonen og utvalget er absolutte første prioritet å få beholde.

"Satt på spissen så er det like hensiktsmessig å forby sprøyter fordi de kan inneholde heroin. Likeledes så redder de milliontall med liv på daglig basis."

Med vennlig hilsen
Jo Chr. Rand
Skypumpen.no