Forsiden

Høringssvar fra Hans Chr. Riksheim

Høringsforslaget bør trekkes tilbake og et nytt forslag til regulering må utformes.

Dato: 09.11.2015

Svartype: Med merknad

Min egen historie er at jeg røyket i 25 år, den siste tiden rundt 30 sigaretter om dagen. Etter flere forsøk på å slutte, ble jeg våren 2014 inspirert av en kollega og prøvde damp. Resultatet var at jeg på ett døgn kvittet meg med tobakk for godt. I tilleg har flere av mine innbarkede røykevenner sluttet pga. damp. Det er betimelig å påpeke at min egen og mine venners vei ut av tobakkåket har foregått med dampeutstyr som etter de nye reglene vil bli forbudt. Jeg kjenner ingen, og vet heller ikke om noen, som med hell har holdt seg unna røyking med bruk av såkalte "cigalikes" eller de andre ubehjelpelige produktene som tobakksindustrien tilbyr, produkter som forøvrig er de eneste som blir tillatt om det foreslåtte regelverket blir innført.


En forutsetning for at damp skal være en suksess er at det finnes tilgjengelig et rikt utvalg. Folk er forskjellige og det er høyst individuelt hva som skal til for at folk slutter å røyke ved hjelp av damp og ikke minst, hva som skal til for at man ikke faller tilbake til tobakken. Utvalget vi har i dag nærmest sikrer at en damper vil finne utstyr og dampevæske som er tilstrekkelig.

Den eneste måten å forstå det foreslåtte regelverket på er å legge til grunn at forslagsstilleren ønsker at damping skal opphøre å eksistere. I et folkehelseperspektiv mangler det enhver form for proporsjonalitet. Man finner for eksempel ingen av disse detaljerte, fordyrende og variantbegrensende kravene for alkoholprodukter selv om alkohol er årsak til massive helseproblemer, ulykker og personlige tragedier. Da virker det urimelig at det skal stilles særskilte krav til harmløse dampeprodukter som kan redde hundretusenvis av røykere fra alvorlige sykdommer og tidlig død.


Regelverket vil sørge for at damping blir så lite attraktivt at hundretusenvis av mennesker heller vil fortsette å røyke på seg dødelige sykdommer. De som ønsker dette regelverket innført må også ta ansvaret for konsekvensene.

I tillegg, de mer enn 50 000 som allerede damper her i landet vil måtte velge om de skal følge regelverket og risikere tilbakefall til tobakken eller om vi skal bli lovbrytere. Man vil mest sannsynlig havne i en absurd situasjon hvor titusenvis av dampere over natten blir notorisk kriminelle ene og alene fordi de velger å fortsette med lavrisiko damp i stedet for å gå tilbake til å røyke og påføre seg selv lungekreft og kols.


Høringsforslaget bør trekkes tilbake og et nytt forslag til regelverk bør utarbeides. Man kan vise til at det er vanskelig å bekjempe direktiver fra EU, men la oss nå ihvertfall finne ut hva vi som nasjon selv ønsker av regelverk på dette området. Så får kampen mot EU tas senere. Norge vil mest sannsynlig ikke stå alene om å prøve å bekjempe direktivet.

Et nytt høringsforslag bør denne gangen utarbeides av personer som setter folkehelsen foran rusabsoluttisme og moralske og økonomiske særinteresser. De bør kunne ha evnen til å objektivt vurdere forskningen som er gjort på området. I tillegg bør de minst én gang ta en prat med de som blir omfattet av regelverket, røykere og eks-røykere/dampere som har en ganske stor interesse i saken, nemlig sitt eget liv.